RauwRouw-voortrajecten (2021 – 2023)

In een RauwRouw-voortraject onderzoeken de kunstenaars op welke manier ze ruimte kunnen creëren om te rouwen in deze maatschappij. Veel jongeren worden geconfronteerd met verlies (van iets of iemand) en hebben behoefte om over hun rouwproces te praten. Via creatieve processen bieden ze de mogelijkheid om hun rouw te delen en vorm te geven. Door middel van labo’s reiken de makers concrete tools aan. Dit doen ze met diverse theatrale kunstvormen, humor en beeldende elementen, typerend voor het werk van Collectief Elan(d). Centraal daarbij staat het experimenteren vanuit ervaringsgericht leren, waarbij kunst wordt aangegrepen als helend en verbindend middel.

Aan elk voortraject is een residentie gekoppeld waar de makers – geïnspireerd door de ontmoeting met de jongeren – zelf aan de slag gaan met het thema en persoonlijk materiaal genereren. Bij het terugkom-moment delen ze dit materiaal in vorm van een performance, dat op zijn beurt ingang biedt om in gesprek te gaan met de jongeren.

Voor elk traject werken we samen met een artistiek partner en jongeren/welzijnsorganisatie.

Er vonden reeds drie voortrajecten plaats: i.s.m. Centrum West D’Broej en Vormingcentrum Destelheide (2021), i.s.m. De Waai en CC Herbakker (2022) en i.s.m. Overkop Brussel, Centrum West D’Broej & Vormingcentrum Destelheide (2023).

CONCEPT & FACILITATORS Katrijn De Cooman, Wim De Winne, Jitse Huysmans & Michèle Even
PRODUCTIE Collectief Elan(d)
COPRODUCTIE CC Herbakker (traject 2022)
MET DE STEUN VAN De Vlaamse overheid (traject 2021) & Vormingscentrum Destelheide Dharts (traject 2021 en 2023)
MET DANK AAN alle jongeren die met ons een traject aangingen