RauwRouw-traject (2021 – 2022)

Een RauwRouw-traject bestaat uit een rouwweekend en terugkomdag, waarbij de kunstenaars onderzoeken op welke manier ze ruimte kunnen creëren om te rouwen in deze maatschappij. Veel jongeren worden geconfronteerd met verlies (van iets of iemand) en hebben behoefte om over hun rouwproces te hebben. Via creatieve processen bieden ze de mogelijkheid om hun rouw te delen en vorm te geven. Door middel van labo’s reiken de makers concrete tools aan. Dit doen ze met diverse theatrale kunstvormen, humor en beeldende elementen, typerend voor het werk van Collectief Elan(d). Centraal daarbij staat het experimenteren vanuit ervaringsgericht leren, waarbij kunst wordt aangegrepen als helend en verbindend middel.

CONCEPT & FACILITATORS Katrijn De Cooman, Wim De Winne & Jitse Huysmans
PRODUCTIE Collectief Elan(d)

Bij ieder traject zoekt het gezelschap een artistieke partner en specifieke organisatie voor kwetsbare jongeren/organisatie uit de zorg:

Rouw-traject met Centrum West D’Broej in Destelheide
(mei 2021)

De kunstenaars en Rudy Raes (Coördinator D’Broej Centrum-West) vonden elkaar in dit project. Ze zochten samen in tijden van corona naar mogelijke vormen waarbij het project tot stand kon komen. Samen namen ze de hele domein van Destelheide over. Het resultaat was een mooi ontroerend proces waarbij rouw een plek kreeg en gedeeld werd.

MET DE STEUN VAN De Vlaamse overheid & Vormingscentrum Destelheide Dharts

Rouw-traject met jongeren van De Waai in CC Herbakker
(februari 2022)

Als huis resident bij De Herbakker palmden Collectief Elan(d) het hele culturele centrum in samen met enkele jongeren van De Waai. De lege ruimtes werden gevuld met persoonlijke verhalen die via beeld en beweging tot uiting kwamen.

COPRODUCTIE CC Herbakker