'Rauwrouw' (2023)
RauwRouw is een participatief jongerenproject van Collectief Elan(d) – Jitse Huysmans en Katrijn De Cooman -, in samenwerking met Wim De Winne. Vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen met de dood en verlies, groeide de noodzaak om rond het thema rouw te werken.

Het project ‘RauwRouw’ bestaat uit twee RauwRouw-trajecten en een participatieve jongerenvoorstelling. De rouw-trajecten zijn volwaardige projecten op zichzelf, die tevens als voedingsbodem voor de voorstelling dienen.

RauwRouw-traject (2021-2022)

Een RauwRouw-traject bestaat uit een rouwweekend en terugkomdag, waarbij de kunstenaars onderzoeken op welke manier ze ruimte kunnen creëren om te rouwen in deze maatschappij. Veel jongeren worden geconfronteerd met verlies (van iets of iemand) en hebben behoefte om over hun rouwproces te hebben. Via creatieve processen bieden ze de mogelijkheid om hun rouw te delen en vorm te geven. Door middel van labo’s reiken de makers concrete tools aan. Dit doen ze met diverse theatrale kunstvormen, humor en beeldende elementen, typerend voor het werk van Collectief Elan(d). Centraal daarbij staat het experimenteren vanuit ervaringsgericht leren, waarbij kunst wordt aangegrepen als helend en verbindend middel.

   
Voortraject met Centrum West D’Broej in Destelheide
De kunstenaars en Rudy Raes (Coördinator D’Broej Centrum-West) vonden elkaar in dit project. Ze zochten samen in tijden van corona naar mogelijke vormen waarbij het project tot stand kon komen. Samen namen ze de hele domein van Destelheide over. Het resultaat was een mooi ontroerend proces waarbij rouw een plek kreeg en gedeeld werd.
SPEL & CONCEPT Katrijn De Cooman, Wim De Winne & Jitse Huysmans
PRODUCTIE Collectief Elan(d)
MET DE STEUN VAN De Vlaamse overheid & Destelheide
IN SAMENWERKING MET D’Broej Centrum-West
      
Voortraject in CC Herbakker
SPEL & CONCEPT Katrijn De Cooman, Wim De Winne & Jitse Huysmans
PRODUCTIE Collectief Elan(d) 
COPRODUCTIE CC Herbakker
       
Voorstelling RauwRouw (2023)
RauwRouw wordt een participatieve jongerenvoorstelling waar taboes worden doorbroken en zowel grote als kleine gevoelens een plek krijgen. Een theatrale ruimte waar alles bespreekbaar wordt.
SPEL & CONCEPT Katrijn De Cooman & Jitse Huysmans
REGISSEUR & COACH Wim De Winne
PRODUCTIE Collectief Elan(d) & Wimper