RauwRouw (2023)

RauwRouw is een project van Collectief Elan(d) – Jitse Huysmans en Katrijn De Cooman -, in samenwerking met Wim De Winne. Vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen met de dood en verlies, groeide de noodzaak om rond het thema rouw te werken. 

RauwRouw bestaat uit verschillende rouw-trajecten die uitmonden in een jongerenvoorstelling. De rouw-trajecten zijn volwaardige projecten op zichzelf, die tevens als voedingsbodem voor de voorstelling dienen.
'RauwRouw' - voorstelling (2023)
Hoe kan je rouwen? Hoe deel je dat immense verdriet? Hoe reageert de omgeving op je rouwproces en hoe wil je dat anderen omgaan met jou/ je rouw?

'Feeling loss is part of love. That’s the deal. Ignoring loss is ignoring love.' - Elisabeth Kübler-Ross

Rouwen loopt volgens Kübler-Ross volgens vijf stadia: ontkenning, protest, onderhandelen, verdriet en uiteindelijk aanvaarding. Maar wat als je afwijkt van die norm? En hoe verhoudt de omgeving zich hiertoe?

RauwRouw gaat over hoe iemand rouwt en hoe de maatschappij omgaat met iemand in rouw. We zien hoe iemand allerlei poging doet om met verlies om te gaan of plaats te geven, terwijl ze botst tegen de onhandige reacties van de buitenwereld. Mislukte pogingen en de onkunde van haar omgeving zorgen voor herkenbare situaties. Je wordt meegenomen op een fragmentasche trip van woordeloze beelden, pijnlijke dialogen, humoristische scènes en rouwrituelen.
RauwRouw belooft een kwetsbare voorstelling te worden die via humor en een beeldende taal het ongrijpbare thema probeert vorm te geven.
VAN & MET Katrijn De Cooman & Jitse Huysmans
REGISSEUR & COACH Wim De Winne
PRODUCTIE Collectief Elan(d)
COPRODUCTIE CC De Herbakker