‘Rauwrouw’ (2021)

‘RauwRouw’ is een project van Collectief Elan(d) – Jitse Huysmans en Katrijn De Cooman -, in samenwerking met Wim De Winne. Vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen met de dood en verlies, groeide de noodzaak om rond het thema rouw te werken. De kunstenaars en Rudy Raes (Coördinator D’Broej Centrum-West) vinden elkaar in dit project. Deze samenwerking ontstond vanuit het verlangen om te onderzoeken op welke manier we ruimte kunnen creëren om te rouwen in deze maatschappij. Veel jongeren worden geconfronteerd met verlies (van iets of iemand). Beide partijen voelen dat jongeren net behoefte hebben om het over hun rouwproces te hebben. Met ‘RauwRouw’ willen de kunstenaars en Centrum West via creatieve processen de mogelijkheid bieden om hun rouw te delen en vorm te geven. Door middel van labo’s reiken de makers concrete tools aan.  Dit doen ze met diverse theatrale kunstvormen, humor en beeldende elementen, typerend voor het werk van Collectief Elan(d). Centraal daarbij staat het experimenteren vanuit ervaringsgericht leren, waarbij kunst wordt aangegrepen als helend en verbindend middel. 

‘RauwRouw’ wordt een participatieve jongerenvoorstelling waar taboes worden doorbroken en zowel grote als kleine gevoelens een plek krijgen. Een theatrale ruimte waar alles bespreekbaar wordt.

SPEL & CONCEPT Katrijn De Cooman & Jitse Huysmans

REGISSEUR & COACH Wim De Winne

MET DE STEUN VAN De Vlaamse overheid & Destelheide

IN SAMENWERKING MET D’Broej Centrum-West