Loving is Allowed (2019)

Drie kanalenDrie kleurenDrie groepenWat kleurt je? Loving is Allowed is een danstheaterfeest i.s.m. Fonkel (Silent Disco) waarin de muziek- en theaterwereld samenvloeien. Net zoals bij ‘In between spaces’ onderzoekt Collectief Elan(d) sociale dynamieken en de onderlinge relaties tussen de deelnemers. Deze visuele performance neemt je mee in een fysieke ervaring waarin je schippert tussen het … Meer lezen over Loving is Allowed (2019)